सगुनका Seed Investor हरु के भन्छन?

कसैको सपनामा विश्वास गरेर लगानी गर्नु अत्याधिक जोखिमपूर्ण हुन्छ, सगुनको सपनालाई बिश्वास गरेर लगानी गर्ने सगुनका Seed Investors के भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् सुनौ |